Ricoh được chọn là thành viên của Sustainability Yearbook 2024 bởi S&P Global

16 Thg2 2024

Nằm trong top 1% trong ngành Máy tính & Thiết bị ngoại vi và Điện tử văn phòng

NHẬT BẢN, 16 Tháng 2, 2024 – Ricoh thông báo công ty đã được chọn là thành viên của Sustainability Yearbook 2024, với số điểm nằm trong top 1%* trong ngành bởi S&P Global, một công ty của Mỹ và là một trong những công ty hàng đầu thế giới về xếp hạng doanh nghiệp.

Ricoh selected as a member of the Sustainability Yearbook 2024 by S&P Global

Hàng năm, S&P Global sẽ đánh giá tính bền vững của các công ty trong ba lĩnh vực Kinh tế, Môi trường và Xã hội. Các công ty có nỗ lực phát triển bền vững xuất sắc trong từng nhóm ngành được lựa chọn và trao giải là thành viên của Sustainability Yearbook. S&P Global đã đánh giá hơn 9.400 công ty thuộc 62 ngành trên toàn thế giới trong năm nay và 759 công ty được chọn cho Yearbook năm nay.

Trong ngành Máy tính & Thiết bị ngoại vi và Điện tử văn phòng, hai công ty bao gồm Ricoh nằm trong top 1% và 5 công ty khác nằm trong top 5%. Đây là năm thứ sáu liên tiếp, kể từ năm 2019, Ricoh được chọn là thành viên của Sustainability Yearbook.

Cách tiếp cận bền vững của Ricoh là theo đuổi một xã hội bền vững thông qua Cân bằng ba chữ P: Prosperity - Thịnh vượng (kinh tế), People - Con người (xã hội) và Planet - Hành tinh (môi trường). Để hiện thực hóa xã hội đáng mong ước này, Ricoh đã xác định bảy vấn đề trọng yếu trong hai lĩnh vực, “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh” và “Quản lý chặt chẽ cơ sở hạ tầng” và đặt ra 16 mục tiêu ESG hướng tới giải quyết những vấn đề này. Theo chính sách gắn kết ESG với tăng trưởng kinh doanh, Ricoh sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực phát triển bền vững.

Kể từ ngày 7 Tháng 2, 2024

Thông tin liên quan

Bảng xếp hạng Sustainability Yearbook - 2024

Đường dẫn liên quan

Bảy vấn đề trọng yếu và SDG của Tập đoàn Ricoh

Sự cam kết và công nhận của Tập đoàn Ricoh