Ricoh được chọn là một trong 100 tập đoàn bền vững nhất toàn cầu năm 2024

17 Thg1 2024

NHẬT BẢN, 17 Tháng 1, 2024Hôm nay, Ricoh công bố công ty đã được công nhận là một trong 100 tập đoàn bền vững nhất toàn cầu.Đây là lần lựa chọn thứ 12 của Ricoh, được bình chọn trong 10 năm liên tiếp từ 2005 đến 2014 và năm 2023.

Global 100 most sustainable corporations

Global 100 là bảng xếp hạng thường niên các tập đoàn bền vững nhất thế giới do Corporate Knights có trụ sở tại Canada công bố. Đánh giá này được thực hiện dựa trên 25 chỉ số chính bao gồm quản lý tài nguyên, quản lý nhân viên, quản lý tài chính, doanh thu bền vững và đầu tư bền vững cũng như hiệu suất của nhà cung cấp. Kết quả đánh giá được công bố hàng năm tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Bảng xếp hạng thường niên lần thứ 20, Global 100 năm 2024, đã xem xét 6.733 công ty giao dịch công khai với doanh thu hơn 1 tỷ USD.

Mikako Suzuki, Giám đốc Công ty phụ trách ESG và Quản lý Rủi ro, Công ty Ricoh cho biết: “Sự công nhận này là minh chứng cho cam kết liên tục và nhanh chóng của Ricoh đối với tính bền vững bắt nguồn từ chính sách chiến lược của chúng tôi nhằm gắn kết ESG với tăng trưởng kinh doanh. Chúng tôi rất vinh dự khi một lần nữa được công nhận và rất vui mừng được tiếp tục đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua hoạt động kinh doanh của mình.”

Cách tiếp cận bền vững của Ricoh là theo đuổi một xã hội bền vững thông qua Cân bằng ba chữ P— Prosperity (kinh tế), People (xã hội) và Planet (môi trường). Để hiện thực hóa xã hội đáng mong đợi này, Ricoh đã xác định bảy vấn đề trọng yếu trong hai lĩnh vực, “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh” và “Quản lý cơ sở hạ tầng,” và đặt ra 16 mục tiêu ESG hướng tới giải quyết những vấn đề này. Vào năm 2020, các sáng kiến ​​ESG được định vị như những mục tiêu tài chính trong tương lai, một trong những mục tiêu quản lý kép của toàn công ty cùng với các mục tiêu tài chính thông thường và kể từ đó, các chỉ số ESG đã được đưa vào khoản thù lao cho các giám đốc điều hành của Ricoh.

Thông tin liên quan

2024 Global 100
https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2024-global-100-rankings/

Sự cam kết và công nhận của Tập đoàn Ricoh
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment/ 

Bảy vấn đề và mục tiêu phát triển bền vững quan trọng của Tập đoàn Ricoh
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality/

Tin tức liên quan

Ricoh được công nhận dẫn đầu trong IDC MarketScape cho các chương trình và dịch vụ bền vững toàn cầu
https://www.ricoh.com/info/2024/0109_1