Ricoh được chọn để đưa vào sáu Chỉ số ESG chính cho chứng khoán Nhật Bản được GPIF thông qua

26 Thg7 2023

TOKYO, ngày 26 tháng 7 năm 2023 –Ricoh đã được chọn để đưa vào sáu chỉ số đầu tư ESG chính cho chứng khoán Nhật Bản được thông qua bởi Quỹ đầu tư hưu trí chính phủ Nhật Bản (GPIF), quỹ hưu trí chính phủ lớn nhất thế giới. Ricoh tiếp tục được đưa vào năm chỉ số khác ngoài  Morningstar Japan ex-REIT Chỉ số nghiêng về đa dạng giới tính theo GPIF vào năm 2023. Ngoài các chỉ số được GPIF thông qua, Ricoh cũng đã đánh dấu 20 năm liên tiếp được đưa vào “Chỉ số FTSE4Good” kể từ năm 2004, bao gồm các công ty toàn cầu.

Danh sách các chỉ số như sau:

  • MSCI Japan ESG Select Leaders Index *tiếp tục được đưa vào kể từ năm 2022
  • Chỉ số MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) *tiếp tục được đưa vào kể từ năm 2017
  • Chỉ số FTSE Blossom Japan *tiếp tục được đưa vào từ năm 2017
  • Chỉ số tương đối ngành FTSE Blossom Japan *tiếp tục được đưa vào kể từ năm 2022
  • Chỉ số hiệu quả carbon S&P/JPX *tiếp tục được đưa vào kể từ năm 2018
  • Morningstar Japan cựu REIT Chỉ số nghiêng về đa dạng giới tính *lần đầu tiên

Mikako Suzuki, Giám đốc Công ty của Ricoh phụ trách ESG và Quản lý Rủi ro, cho biết: “Cách tiếp cận bền vững của Ricoh là theo đuổi một xã hội bền vững thông qua Cân bằng Ba P - (Thịnh vượng (kinh tế), Con người (xã hội) và Hành tinh (môi trường)). Để hiện thực hóa xã hội mong muốn này, Ricoh đã xác định bảy vấn đề quan trọng trong hai lĩnh vực, “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh” và “Cơ sở hạ tầng quản lý mạnh mẽ” và đặt ra 16 mục tiêu ESG liên kết với tài liệu để hướng tới giải quyết những vấn đề này. Ricoh sẽ tiếp tục đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.”

Liên kết liên quan