Quay về Kết quả tìm kiếm

RICOH Card Authentication Package

Truy cập nhanh đến in bảo mật

Việc hệ thống được bảo mật cao đồng nghĩa với sự bất tiện khi truy xuất vào hệ thống. Tuy nhiên, với giải pháp này, doanh nghiệp có thể sử dụng thẻ nhân viên để đăng nhập thay cho phương thức đăng nhập theo kiểu truyền thống.
 • Không còn tài liệu in mà không được lấy đi hoặc lệnh in không mong muốn
 • Có thể in, copy, scan và fax

Truy cập nhanh, hoạt động năng suất

Ricoh GlobalScan NX và Enhanced Locked Print là hai tiện ích bổ sung giúp cho việc in ấn an toàn và hiệu quả hơn. Thay vì đăng nhập thủ công, sử dụng cách thức chứng thực bằng thẻ giúp truy cập nhanh hơn và bảo mật hơn. Ngoài ra giải pháp này còn được tích hợp thêm tính năng khác như copy, scan và fax. Với GlobalScan NX, giải pháp mang lại nhiều tính năng scan nâng cao và tạo quy tự động mang lại nhiều lợi ích người dùng. Chức năng in theo chính sách cũng có thể được tận dụng để hạn chế và tiết kiệm các chi phí liên quan đến in ấn

Tải về Brochure định dạng PDF
 1. Quản lý tập trung
  Quản trị trên nền web giúp dễ dàng phân quyền dựa trên các nhóm người dùng
 2. Giảm chi phí
  Loại bỏ các chất thải liên quan đến in ấn, giảm ô nhiểm môi trường
 3. Tiện ích đầu đọc thẻ
  Không cần đăng nhập thủ công, chỉ cần quẹt thẻ để đăng nhập vào thiết bị và thực hiện in
 4. Ngăn chặn chất thải
  Giảm thiểu chất thải ra môi trường bằng cách hạn chế không in các tài liệu không mong muốn