Quay về Kết quả tìm kiếm

RICOH Device Manager NX Accounting

Giải pháp giúp giám sát và khôi phục chi phí in ấn

RICOH Device Manager NX Accounting là giải pháp cho phép giám sát và quản lý chi phí in, scan, quét và fax một cách chi tiết thông qua việc xác thực và định danh người dùng. Giải pháp giúp doanh nghiệp hiểu được những gì đang xảy ra trên toàn bộ thiết bị, kiểm soát truy cập, thu thập dữ liệu để tính phí và quản lý chi phí in ấn. Hỗ trợ xuất nhiều loại báo cáo khác nhau bằng cách thủ công hoặc lập lịch tự động theo định kỳ.

 • Giải pháp quản lý và theo dõi chi phí in ấn hiệu quả.
 • Quản lý tập trung toàn bộ thông tin về in, copy, scan và fax
 • Tự động hoá việc phân bổ và thống kê chi phí in ấn theo người dùng riêng lẻ hoặc theo từng bộ phận trong doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp quản lý và kiểm soát chi phí in màu một cách chặt chẽ và chính xác

Một cách thông minh hơn để theo dõi việc in ấn

Giải pháp phần mềm RICOH Device Manager NX Accouting có thể tùy chỉnh theo yêu cầu để tiết kiệm chi phí. Tiện ích này cung cấp công cụ quản trị toàn diện giúp để thực hiện các tác vụ báo cáo và thanh toán thiết yếu một cách nhanh chóng từ máy tính của bạn

 1. Đo lường chi phí chính xác
       Tự động theo dõi và thực hiện thao tác thanh toán để quản lý chi phí hiệu quả bằng cách xác định các nguồn gây ra việc lãng phí khi in ấn.
 2. Chủ động giám sát các thiết bị in ấn được kết nối trong hệ thống
       Giám sát được nhiều thông tin từ thiết bị như mức tiêu thụ, nguồn cung cấp giấy và trình trạng phần cứng của máy giúp nhanh chóng khắc phục sự cố và giảm thiểu thời gian khi có sự cố.
 3. Quản lý thiết bị tập trung
       Tận dụng việc điều khiển tập trung với giao diện quản lý trực quan, thân thiện với người dùng giúp đơn giản hóa việc quản lý thiết bị trên nền tảng dịch vụ của các thiết bị Ricoh.
 4. Tự động hóa việc quản lý thiết bị
       Kiểm tra trạng thái và hoạt động của tối đa 250 thiết bị Ricoh và cả thiết bị thương hiệu khác.
Tài về Brochure (Định dạng PDF)