Quay về Kết quả tìm kiếm

RICOH EZ Plus

Nâng cao sự linh hoạt và hiệu suất công việc

Với RICOH EZ Plus, bạn có thể dễ dàng sắp xếp và cải tiến quy trình làm việc, nâng cao hiệu suất, sự linh hoạt, và tương tác của văn phòng. Bộ ứng dụng bao gồm 13 ứng dụng được chia thành 3 gói sản phẩm; Gói cơ bản, Gói Thông Dụng và Gói dành riêng cho giáo dục.

RICOH EZ Plus thân thiện với người dùng, giúp hỗ trợ người dùng cải tiến công việc hàng ngày, thực hiện công việc một cách dễ dàng hơn.