Trải nghiệm sử dụng DocuWare ngay

15 Thg3 2023
Sichere Archivierung
DocuWare bảo mật tài liệu của bạn, khởi động quy trình và tăng cường hiệu năng của bạn lên tầm cao mới.

Bạn sẽ được trải nghiệm hệ thống DocuWare:

  • Lập chỉ mục tự động cho tài liệu để đọc nội dung thông minh
  • Cho phép truy cập bảo mật ở mọi lúc, mọi nơi dù bạn ở bất kỳ đâu
  • Đơn giản hoá quy trình làm việc số, thông báo nhắc nhở cho mọi người dùng
  • Loại bỏ các giấy tờ phiền phức, VPN, những ổ chứa nội dung chia sẻ phức tạp
  • ... và nhiều hơn nữa!

Bước tiếp theo:

  1. Khi bạn đã gửi đầy đủ các thông tin, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch để bạn được trải nghiệm trực tiếp DocuWare.
  2. Chúng sẽ sắp xếp một phiên dùng thử 30 ngày, để bạn có thể trải nghiệm DocuWare với thông tin của bạn (không cần thẻ tín dụng, không ràng buộc)

Điền thông tin ngay bên phải để bắt đầu.

Hãy bắt đầu nào!