Nghiên cứu ROI mới: Đối với SMB, quản lý nội dung trả về $ 8.55 mỗi đô la chi tiêu

Ebook Image

Khi giá trị của dữ liệu tiếp tục tăng, các công ty không tận dụng triệt để nội dung kỹ thuật số của riêng họ sẽ tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh hiểu biết hơn.

Quản lý tài liệu là công nghệ quan trọng để khai thác nội dung kỹ thuật số đó.

Nucleus đã tiến hành nghiên cứu ROI ban đầu để nghiên cứu lợi ích chi phí của việc đầu tư vào quản lý tài liệu.

Báo cáo này tiết lộ những lợi ích chính và phương pháp hay nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để bắt đầu tiết kiệm từng đô la và giành lại thời gian của nhân viên.

Nghiên cứu mới này đáng tin cậy, sâu sắc và mang tính thực tiễn cao.

Chỉ cần điền vào biểu mẫu để tải xuống bản sao miễn phí của bạn! 

 

 

Nhận bản sao miễn phí của bạn ngay bây giờ!

 

* Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này. Chúng tôi cũng ghét thư rác!