RICOH Always Current Technology

Cập nhật các thiết bị đa năng của Ricoh bằng cách tải về những đặc tính mới nhất giúp bạn tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu.


1  Thay đổi giao diện "Cài đặt" từ "Cài đặt (Cơ bản)" thành "Cài đặt (Tiêu chuẩn)"

 1. Chọn Cài đặt

   

 2. 1  Chọn Cài đặt những đặc tính mới của máy

   

 3. 2  Chọn Cài đặt hệ thống

   

 4. 3  Chọn Công cụ Quản lý-->Chuyển đổi loại màn hình

   

 5. 4  Chọn Tiêu chuẩn rồi bấm OK

   

 6. 5  Chọn Thoát

   

 7. 6  Chọn Khởi động lại

   

 8. 7  Sau khi khởi động lại, chọn Cài đặt

   

 9. 8  Giao diện mới của Cài đặt đã hoàn tất!


2  Giao diện mới của người dùng trong Cài đặt

 1. Cài đặt Trang chủ

   

 2. 1  Tìm kiếm bất kỳ cài đặt nào ở Chức năng Tìm kiếm

   

 3. 2  Các chức năng được hiển thị ở cột trái để điều hướng nhanh

   

 4. 3  Phím định vị giúp người dùng dễ dàng điều hướng