Ricoh được xếp Hạng Vàng về tính bền vững của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global

10 Thg2 2022

Ngày 7 tháng 2 năm 2022 Tại Singapore, Ricoh đã được xếp Hạng Vàng Giải thưởng Bền vững bởi S&P Global, là một trong những công ty hàng đầu thế giới về xếp hạng doanh nghiệp của Mỹ

Hằng năm, S&P Global đánh giá tính bền vững của các doanh nghiệp lớn trong ba lĩnh vực Kinh tế, Môi trường và Xã hội. Các công ty được công nhận và chọn thông qua những nỗ lực phát triển bền vững xuất sắc và cấp cho mỗi nhóm ngành các giải thưởng Hạng Vàng, Bạc và Đồng. Trong năm nay, S&P Global đã đánh giá khoảng 7.500 doanh nghiệp thuộc 61 ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Giải Vàng bao gồm 1% các công ty được đánh giá hàng đầu - tương đương 75 công ty, trong đó có 4 công ty Nhật Bản.

Ricoh được đưa vào danh sách đánh giá trong lĩnh vực Máy tính & Thiết bị ngoại vi và Điện tử Văn phòng, với một công ty hạng Vàng, 4 hạng Bạc và 2 công ty hạng Đồng được chọn. Trong lĩnh vực này, Ricoh nhận được điểm cao nhất và xếp Hạng Vàng cho năm nay trong 10 hạng mục: Quản lý Rủi ro & Khủng hoảng, Quản lý Chuỗi Cung ứng, Quản lý Đổi mới, Báo cáo Môi trường, Quản lý Sản phẩm, Chiến lược Khí hậu, Báo cáo Xã hội, Thu hút & Giữ chân nhân tài, Công dân doanh nghiệp & Từ thiện và Mức thu nhập.

Đây là lần được công nhận Hạng Vàng đầu tiên của Ricoh sau 1 năm được công nhận Hạng Bạc vào năm 2021 và 2 lần Hạng Đồng năm 2019 và 2020.

Ricoh đã xác định bảy vấn đề quan trọng, đặt ra 17 mục tiêu ưu tiên của ESG và đưa chúng vào chiến lược kinh doanh của công ty. Ricoh sẽ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững đã được cộng đồng quốc tế nhất trí bằng cách giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh và hiện thực hóa một xã hội bền vững.