Hỗ trợ thông minh của RICOH

Tối đa hóa thời gian hoạt động của thiết bị với bộ công cụ hỗ trợ thông minh của RICOH

Từ copy, in ấn đến fax, máy MFP có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau ở văn phòng. Cùng với sự cải tiến của công nghệ thông tin, cách làm việc của chúng tôi cũng đã thay đổi, điều quan trọng là các văn phòng có thể tận dụng tối đa hệ thống thông qua việc sử dụng nhiều công nghệ khác nhau như máy MFP. Ricoh chủ động nghiên cứu để cung cập những tính năng mới nhất, củng cố chất lượng dịch vụ và hỗ trợ, để tạo nên sự trải nghiệm liền mạch của người dùng đối với các máy MFP.

 

 

*Những tính năng có sẵn ở trên tùy thuộc vào các loại máy khác nhau.


RICOH Always Current Technology features availability are subjected to different regions and countries.

Please contact your local representatives for more information.

Find your country