Ricoh đạt được giải thưởng danh giá Grand Prix tại Nikkei SDGs Management Grand Prix

27 Thg11 2020

Tokyo, ngày 27 tháng 11 năm 2020– Ricoh vui mừng thông báo rằng đã chiến thắng giải thường Grand Prix danh giá tại Nikkei SDGs Management Grand Prix thường niên lần thứ 2.

Giải thưởng công nhận các công ty trong việc nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường thông qua hoạt động kinh doanh của họ và nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách liên kết các hoạt động SDGs và nỗ lực trong việc quản lý. Dựa trên kết quả của “Nikkei SDGs Management Survey” do tập đoàn Nikkei Inc. thực hiện, External Review Committee đã xem xét toàn diện những nỗ lực và chiến lược của 731 công ty tại Nhật Bản.

Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 năm 2020. Một công ty đã được lựa chọn cho Giải thưởng Nikkei SDG’s Management Grand Prix và một công ty nhận được Giải thưởng Chiến lược & Giá trị Kinh tế SDGs, Giải thưởng Giá trị Xã hội và Giải thưởng Giá trị Môi trường.

Jake Yamashita

Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại Tokyo

Giải thưởng The Grand Prix được trao cho công ty xuất sắc nhất trong việc nâng cao giá trị doanh nghiệp cũng như đóng góp cho SDGs trong suốt quá trình hoạt của công ty ở mức tốt nhất. Đươc đánh giá qua bốn yếu tố: chiến lược SDGs/ giá trị kinh tế, giá trị xã hội và giá trị môi trường, thêm vào đó là việc quản trị là nền tảng để hỗ trợ 4 yếu tốt trên

Tại lễ giao giải, Kunio Ito1 - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết “Ricoh đã đạt điểm rất cao trong tất cả các hạng mục, và mỗi yếu tố đều được liên kết ở mức tốt nhất. Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực quản lý môi trường và đã được đặt nền móng từ rất lâu, nhưng giải thưởng này là một sự biểu dương với tư cách là một nhà SDGs.” Ngoài ra, như một sáng kiến đột phá, ông nói rằng Ricoh đang đẩy mạnh trong việc sử dụng năng lượng tái tạo, chẳng hạn như chuyển đổi tất cả điện năng được sử dụng trong sản xuất và lắp ráp máy in đa chức năng A3 sang 100% năng lượng tái tạo. Ricoh đã nâng cao mục tiêu giảm thải khí nhà kính (GHG) và đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn mới “Mục tiêu 1.5°C ”bởi sáng kiến SBT (Mục tiêu dựa trên khoa học).

Đối với tập đoàn Ricoh, một xã hội bền vững là một xã hội trong đó bao gồm sự cân bằng ba yếu tố Thịnh Vượng, Con Người và Hành Tinh luôn được duy trì. Để tạo ra một xã hội như vậy, Ricoh đã xác định qua bảy vấn đề quan trong trong hai lĩnh vực “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh” và “Hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng mạnh mẽ” thông qua tuyên bố sứ mệnh của Ricoh, Kế hoạch quản lý Trung hạn (MTP) và sự kỳ vọng đến từ các bên liên quan. Hơn nữa, Ricoh đã đặt ra 14 mục tiêu ESG liên quan đến từng yếu tố trọng yếu và tất cả mọi người, bao gồm cả quản lý và nhân viên, đang nỗ lực đạt được những mục tiêu đó với nhận thức cao. Khẩu hiệu “ Các doanh nghiệp không đóng góp vào SDGs sẽ bị loại bỏ” vì thế Ricoh sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy các nỗ lực nhằm hiện thực hóa một xã hội bền vừng bằng cách giải quyết các vấn đề xã hội

*1 Cựu giáo sư của Đại Học Hitotsubashi

 

7 vấn đề quan trọng và các mục tiêu SDGs

 

 

Cách tiếp cận của Ricoh đối với bảy vấn đề quan trọng và các mục tiêu ESG
Nội dung liên quan